අනෝමා ජිනාදරී Facebook දාපු අලුත්ම ටික (PHOTOS)

0
238

රංගන ශිල්පි අනෝමා ජිනාදරී සිය Facebook පිටුවට එක කරන ඇයගේ ඡායාරූප නිසාම විශේෂයෙන් ඇය ගැන සමාජය තුළ වෙනස් කතා බහක් ඇති කරන චරිතයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා.
කාලෙන් කාලෙට විවිධ ඡායාරූප පළ කරන අනෝමා මෙවර ඇතුළත් කළ ඡායාරූප පහතින් :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here