අපරාධ වැලක්වීමට පනතක් සම්මත කරයි

0
2

Related image

සපරාධී කාරණාවලදී අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගීතාව දැක්වීමේ සංශෝධන කෙටුම්පත අද (09දා) පාර්ලිමේන්තුවේදී සංශෝධන සහිතව වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත වී තිබේ. ඒ අනුව පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්ද 95 ලැබී ඇති අතර, විපක්ෂව ඡන්ද 31 ලැබී තිබේ.

මෙම පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ විවාදය පසුගියදා (07දා) පැවැත් වූ අතර, එදින පනත් කෙටුම්පත සම්මත කිරීම සිදු නොවුණි. ඒ අනුව කල් තැබූ සම්මත කිරීම අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදුවිය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here