අමුතු හීනයක් මවන මොනිකා (PHOTOS)

0
71
කෙට්ටුවට ඉන්න අය මහත් වෙන්නත් මහතට ඉන්න අය කෙට්ටු වෙන්නත් හීන මවන මිනිස්සු ජිවත් වෙන්නේ ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි. 

මේ පුවත වාර්තා වෙන්නේ ලොව බර වැඩිම කාන්තාව වෙන්න සිහින මවන යුවතියක් සම්බන්ධවයි. ඇය නමින් මොනිකා රිලේ වෙයි. 27 හැවිරිදි මොනිකාට අවශ්‍ය වී තිබෙන්නේ සිය බර ප්‍රමාණය රාත්තල් 1000 දක්වා වැඩි කරගන්න කියල තමයි ආරංචි වෙන්නේ.
ඇයගේ ඡායාරූප කීපයක් පහතින් :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here