අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විශිෂ්ටයන් මෙන්න…

0
67

2016 අ.පො.ස සාමාන්‍ය  පෙළ විභාගයේ  ප්‍රතිඵල අද (28) උදෑසන නිකුත් වුණා. මෙවර විශිෂ්ටතා පෙන්වූ සිසුන් මෙන්න​

පළමු ස්ථානය කොළඹ විශාකා මහා විද්‍යාලයේ අනුකි චමත්කා පැස්කුවෙල්

දෙවන ස්ථානය මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයේ එස්. එම්. මුණසිංහ

තෙවන ස්ථාන දෙකක් හිමි වී ඇති අතර කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආර්.එම්. සුගත් රවිදු සන්වර සිසුවා සහ මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ දිමුත් මිරිස්සගේයි යන සිසුන්  දිනාගෙන ඇත.

ඉතිහාසයේ වැඩිම සිසුන් පිරිසක් සහභාගි වී ඇති වර්ෂයද 2016  වන අතර එම සිසුන් සංඛ්‍යාව 551,340 බව සඳහන් වේ.

සිසුන්ගේ ලැයිස්තුව මෙන්න​ –

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here