ආගම සෙවීමට D.N.A පරීක්ෂණයක් කළ රංගන ශිල්පියා (VIDEO)

0
79

බොලිවුඩ් නළු නවාසුදීන් සිද්ධිකී සිය ආගම සෙවීම සඳහා D.N.A පරීකෂාවක් සිදුකරමින් එම පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල සිය ට්විටර් ගිණුම හරහා  වීඩියෝවකින්  පළකර ඇත.

16.66 යන මාතෘකාව යටතේ මෙම වීඩියෝව ඔහු ට්විටර් ගිණුමට එක්කර ඇති අතර තමාව හඳුන්වා දෙමින් වීඩියෝව ආරම්භ කරන නවාසුදීන් පවසන්නේ සිය ආගම සොයාගැනීම සඳහා කළ D.N.A පරීක්ෂණයෙන්  තමාට ප්‍රතිඵල ලැබුණු බවයි.

වර්තමානයේ ලෝකයේ පවතින ආගම්වාදී ගැටලු සඳහා ජනතාවට පණිවිඩයක් ලබාදීමට ඔහු මෙම වීඩියෝව නිර්මාණය කර ඇති අතර, ඒ ඒ ආගම්වලට අන්‍යය වූ ඇඳුමෙන් සැරසී සිටින නවාසුදීන් D.N.A ප්‍රතිඵලය අනුව තමන් සෑම ආගමකමට සියයට 16.66ක් අයත් බව පෙන්වා දෙයි.

අවසානයේදී තමන් 100%ක් කලාකරුවෙක් බවට හඳුනාගත් බව නවාසුදීන් පවසයි.

එම වීඩියෝව පහතින්..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here