ආපදා කළමනාකරණයට ආසියානු බලකායක් පිහිටුවයි

0
3

Image result for Disaster management

ආපදා කළමනාකරණය සඳහා වූ ආසියානු බලකායක් පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ආසියානු කලාපීය ආපදා කළමනාකරණ සමුළුව ඒකමතිකව අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

මොංගෝලියාවේ උලම්බටාර් අගනුවරදී දින 4 ක් පුරා පැවැති එම සමුළුව පසුගියදා නිමාවට පත්විය. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් මෙම සමුළුව නියෝජනය කළේ වාරිමාර්ග, ජල කලමනාකරණ හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතාය.

ඒ අනුව අදාල ආසියානු බලකාය Asian Emergency Responce Task Force ලෙස පිහිටුවීමට යෝජනා කර ඇත. ආපදා ඇතිවීම හා දේශගුණික විපර්යාස සමස්ථ ආසියානු කලාපයටම පොදු වූ බරපතල ගැටළුවක් බවත්, එම තත්ත්වයන්ට ආසියාවේ රටවල් වෙන් වෙන් වශයෙන් මුහුණ දීමට වඩා සියළු රටවල් එක්ව සහයෝගයෙන් ක්‍රියාත්මක වීම ඉතා වැදගත් බවත් සමුළුවේදී පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතා පෙන්වා තිබේ.

එබැවින් ඒ වෙනුවෙන් ආසියාවට පමණක් වෙන්වූ විශේෂ බලකායක් පිහිටුවිය යුතු බවටද අමාත්‍යවරයා විසින් යොජනා කර තිබුණි.

මෙම සමුළුවේදී ඉදිරිපත් වූ වැදගත්ම යෝජනාවක් ලෙසද මෙය යෝජනාව ඇගයීමට ලක්ව තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here