ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන් විශේෂ පරීක්ෂාවකට ලක් කෙරේ

0
49


ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශය, අගමැති ආරක්ෂක අංශය හා ඇමති ආරක්ෂක අංශය යන අංශයන්හි සිටින සියලු ‍පොලිස් නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට ‍පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇත.
පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙකු එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානයට වෙඩි තැබිමේ සිද්ධියත් සමග එම තීරණය ගෙන ඇත.
ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශය, අගමැති ආරක්ෂක අංශය හා ඇමති ආරක්ෂක අංශයේ සිටින සියලු ‍පොලිස් නිලධාරීන් මේ වනවිට සම්බන්ධතා පවත්වන පුද්ගලයන්, මානසික මට්ටම මෙන්ම නිවෙස්වල පවතින තත්ත්වය ඇතුළු පෞද්ගලික කරුණු රාශියක් සම්බන්ධයෙන් මෙලෙස පරික්ෂණ පැවැත්වෙන බව වාර්තා වේ.
එම වාර්තා මත ඉහත අංශයන්හි සේවය කරන නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් එම ඒකකයන්හි ඉහළ නිලධාරීන් ඉදිරි පියවර ගැනීමට නියමිතයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here