ආරක්ෂක ලේකම් වෙනස් වෙයි

0
57

ආරක්ෂක ලේකම් ධුරය වෙනස් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව රජයේ ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි.

දැනට ආරක්ෂක ලේකම් ධුරයේ කටයුතු කරන ඉංජිනේරු කරුණාසේන හෙට්ටිආරච්චි මහතාට ජර්මනියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ධුරය පිරිනැමීමට නියමිත බවට වාර්තාවන අතර ඒ අනුව නව ආරක්ෂක ලේකම්වරයෙකු කඩිනමින් පත්කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here