ඇමතිවරු දිවුරුම්දීම ඇරඹෙයි – මුදල් ඇමති ධුරය මංගලට

0
50

කැබිනට් මණ්ඩල සංශෝධනය මේ වනවිට සිදු කර අවසන් කර තිබේ. ඒ අනුව මුදල් සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ධුරය මංගල සමරවීරට හිමි වී ඇත.
විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ධුරය හිමිව ඇත්තේ රවී කරුණානායකට ය. වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස මහින්ද සමරසිංහ පත් කර ඇති අතර ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස පත්කර ඇත්තේ ගයන්ත කරුණාතිලකයි.
අර්ජුන රණතුංග, ඛණිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙසත් තිලක් මාරපන සංවර්ධන උපාය මාර්ග අමාත්‍යවරයා ලෙසත් පත්කර ඇති අතර චන්දිම වීරක්කොඩි වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස පත්කර ඇත.
මීට අමතරව එස්.බී. දිසානායක සමාජ සුභසාධන හා මහනුවර උරුමය පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා ලෙස පත්කර තිබේ.
ඩබ්ලිව් ඩී.ජේ. සෙනෙවිරත්න කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති අමාත්‍ය ධුරයට අමතරව සබරගමුව සංවර්ධන අමාත්‍ය ධුරය ද පිරිනමා තිබේ. එමෙන්ම මහින්ද අමරවීරට ධීවර අමාත්‍යංශයට අමතරව මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරය ද පිරිනමා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here