ඉන්දියාව – ලංකාව යාකෙරෙන මාර්ගයක්

0
49

ඉන්දීය ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග සහ නාවික කටයුතු පිළිබඳ ඇමති නිතින් ගද්කාරි ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව යා කරමින් මාර්ගයක් ඉදිකිරීම ගැන අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමග සාකච්ඡා කළ බව පවසමින් ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කර තිබේ.
අගමැති ඉන්දීය සංචාරයේදී මේ බව සාකච්ඡා වූ බව ඔහු පවසා තිබුණු අතර අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයේ මේ සම්බන්ධයෙන් කිසිවක් සඳහන් කර නොමැත.

කෙසේ වෙතත්, යාපනය – මන්නාරම – ත්‍රීකුණාමලය මහාමාර්ගය සහ දඹුල්ල – ත්‍රීකුණාමලය අධිවේගී මාර්ගය ඇතුළු ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ඉන්දීය ප්‍රවාහන මහා මාර්ග සහ නාවික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ පූර්ණ සහාය ලබාදෙන බව ඇමති  නිතින් ගද්කාරි පැවසුවේ යැයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන් විය.

2016 වසරේදී ද ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර පාලමක් ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන් නිතින් ඇමතිවරයා අදහස් පළ කර තිබූ අතර ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමින් අගමැති  රනිල්වික්‍රමසිංහ පවසා තිබුණේ එවැනි සූදානමක් නොමැති බවකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here