උපාධිධාරින් 4000කට පත්වීම් දීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල හිමි වෙයි

0
5

රජයේ රැකියා සඳහා උපාධිධාරීන් 4000කට ළගදීම පත්වීම් ලබා දීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  පැවති කැබිනට් රැස්වීමේදී මේ සඳහා අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

සම්මුඛ පරීක්ෂණවලට කැඳවා ඉහළ ලකුණු ලබා ගත් උපාධිධාරීන් 4000 ක් මේ යටතේ බඳවා ගැනීමට නියමිතය. එම පිරිස සංවර්ධන නිලධාරීන් ලෙස බඳවා ගැනීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here