ඔටාරා සිංගර් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට

0
4

මෙරට ප්‍රමුඛ පෙළේ ව්‍යවසායිකාවක වන ඔටාරා ගුණවර්ධන මහත්මිය පසුගිය අගෝස්තු 01 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි සිංගර් (ශ්‍රී ලංකා) පීඑල්සී හි විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකාවක ලෙසින් පත් කර තිබේ.

1877 දී ඇරඹි සිංගර් (ශ්‍රී ලංකා) සමාගමේ වසර 140 කට අධික ගමන් මග තුළ එහි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට පත් වූ පළමු කාන්තාව ලෙසින් ද ඔටාරා ගුණවර්ධන මහත්මිය ඉතිහාස ගත වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකා විලාසිතා කර්මාන්තයේ පුරෝගාමී නාමයක් වන ඔඩෙල් හි නිර්මාතෘවරිය වන ඇය, සිය ඔඩෙල් සමාගම 2010 වසරේ දී ලැයිස්තුගත සමාගමක් බවට පත් කරනු ලැබුවේ මෙටර ඉතිහාසයේ සමාගමක් ලැයිස්තුගත කරන ලද ප්‍රථම ව්‍යවසායිකාව බවට ඉතිහාසයට එක් වෙමිනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here