ඕෂධීගේ Hot Photos නිසා Facebook කැළඹෙයි (PHOTOS)

0
127

නමින් ‘ඕෂධී’ යනුවෙන් ඇය නොහඳුනන බොහෝ දෙනෙක් ‘ආශාවරී’ කී පමණින් විශාල පිරිසක් ඇය ව හඳුනයි. ඒ තරමටම පසුගිය කාලය තුළ ඇය බොහෝසෙයින් ජනප්‍රිය උනා.
ඒ නිසාම ඕෂධී හිමාශා සිය Facebook පිටුවට එක කරන ලද ඡායාරූප කිහිපයක් සඳහා උණුසුම් ප්‍රතිචාර ඇයට ලැබී තිබේ.
ඇය එලෙස සිය Facebook පිටුවට එක් කළ ඡායාරූප පහතින් :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here