කම්කරු දිනයේ දී අධිවේගයේ බස් රථ ගමනාගමනය නොමිලේ

0
76

ලෝක කම්කරු දිනය යෙදී තිබෙන මැයි 01 වැනි දා අධිවේගී මාර්ගවල ගමන් කරන බස් රථ සඳහා නොමිලේ ගමන් පහසුකම් සැලසීමට රජය තීරණය කර තිබේ.
සියලු දේශපාලන පක්ෂවලින් ලැබුණු ඉල්ලීම් සලකා බලමින් මෙම තීරණය ගත් බව උසස් අධ්‍යාපන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල සඳහන් කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here