කරඳියානට කසල දැමීම තහනම්

0
80

කොළඹ නගරයේ කුණු කරඳියාන කසළ කළමනාකරණ අංගනය වෙත බැහැර කිරීම හෙට (29) සිට තහනම් කිරීමට කැස්බෑව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝග කර තිබේ.

පසුගිය 17 වැනිදා සිට අද (28) දක්වා  අද දින දක්වා කරඳියානට බැහැර කිරීමට කැස්බෑව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අවසර ලබා දී තිබුණි.

එම කාල සීමාව අදින් අවසන්වන බැවින් හෙට සිට කරඳියානට කසල බැහැර කිරීම තහනම් වෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here