ක්‍රිකට් විධායක කමිටුවේ වෙනසක්

0
56

සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ හා ඉන්දීය කණ්ඩායමේ එළැඹෙන ශ්‍රී ලංකා සංචාරවලදි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මෙහෙයුම් කළමනාකරු වශයෙන් ලංකා ක්‍රිකට් විධායක කමිටුවේ සාමාජිකයෙකු ලෙස කටයුතු කළ අරුණ ද සිල්වා පත්කළ බව ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනය කරයි.

මෙම නව පත්වීමත් සමග අරුණ ද සිල්වා ලංකා ක්‍රිකට් විධායක කමිටුවෙන් ඉවත්ව ඇති අතර හිස් වූ විධායක කමිටු සාමාජික ධුරයක් සඳහා ප්‍රියන්ත ද සිල්වා පත්කළ බව ක්‍රිකට් ආයතනය සඳහන් කරයි.

ඔහු 1995/1996 හා 2004/2005 යන කාලසීමාවලදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විධායක කමිටු සාමාජිකයෙකු ලෙස කටයුතු කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here