කුණු කඳුවලින් විදුලිය නිපදවීමට සැලසුම්

0
68

බස්නාහිර පළාත තුළ කුණු  කඳු 25කට වඩා පවතින අතර ඒවා ප්‍රතිචක්ක්‍රීකරණය සිදු කිරීමට සැලසුම් සකස් කොට ඇති බව බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ඉසුරු දේවප්‍රිය පසයි.

ඒ අනුව ඉදිරි වසර තුනක කාලය තුළදී එම කුණු ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සිදු කරන අතර එමඟින් විදුලිය නිශ්පාදනය කිරීමට ද හැකියාවක් පවතින බව ඔහු පවසයි.

අද (20) පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට සම්බන්ධ වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here