කුණු නාන මිනිස් පිළිරුව (PHOTOS)

0
59


මිතොටමුල්ල කුණු කන්ද නාය යාම සහ රට තුළ පවතින කුණු බැහැර කිරීමේ ගැටලුව පාදක කර ගනිමින් කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිට, බොරැල්ල උමං මගී පාලම හා බම්බලපිටිය MC ගොඩනැගිල්ල ඉදිරිපිට යන ස්ථානවල දී වෙනස් ආකාරයක විරෝධතාවයක් පැවැත් විය.
පරිසර හිතකාමී තරුණ තරුණියන්, සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන් සහ සමාජවාදී තරුණ සංගමය එක් ව එය සංවිධාන කර තිබේ.
සජීවී අනුරූ ඉදිරිපත් කිරීමේ දී කසල ගැටලුව සහ ලාංකික දේශපාලනය පිළිබඳ ජනතාවට යළි සිතා බැලීමට උත්තේජනයක් සැපයීමට ගත් උත්සාහයක් ලෙස එය හඳුන්වා දී තිබේ.

එම ඡායාරූප පහතින් :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here