කොරියානු විභාගය අද – දිනකට අපේක්ෂකයන් 320ක්

0
35


කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය අද (27) පැවැත්වෙන අතර එම විභාගය පරිගණක ආශ්‍රයෙන් පමණක් පැවැත්වීමට නියමිත බව ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සඳහන් කරයි.
ඒ අනුව, මෙම විභාගය අද සිට මාස 04 ක කාලයක් පන්නිපිටියේ පිහිටි කොරියානු පරිගණක මධ්‍යස්ථානයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි.
ඒ අනුව දිනකට අපේක්ෂකයින් 320 කට පමණක් විභාගයට පෙනී සිටීමේ හැකියාව පවති. මෙවර අයදුම්කරුවන් 22,888 දෙනෙකු කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගයට සුදුසුකම් ලබා සිටි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here