ග්ලයිෆොසේට් තහනම ඉවතට

0
0

Image result for glyphosate

දිවයින පුරා බලපවත්වන පරිදි රජය පනවා තිබූ ග්ලයිෆොසෙට් තහනම ඉවත් කර තිබේ.

ග්ලයිෆොසේට් තහනම ඉවත් කිරිමට රජය ගෙන ඇති තිරණය බහුජාතික සමාගම් වල අවශ්‍යතා ඉටුකිරිමක් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී අතුරලියේ රතන හිමි පවසා සිටී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here