ගැටළු සාකච්ඡා කරන්න ‘බන්දුල – අකිල’ හමුවෙයි

0
56

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් හමුවීම සඳහා හිටපු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන ඊයේ(18) අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට ගොස් තිබේ.
හෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ පවතින ගැටළු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා සමග සාකච්ඡා කිරීමට හිටපු අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා මෙලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට පැමිණ ඇත.
පසුව අදාළ ගැටළු කඩිනමින් විසඳන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.
මෙහි දී අධ්‍යාපන පද්ධතියේ සිදු කරනු ලබන ප්‍රගතිශීලී ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් ද හිටපු අමාත්‍යවරයා සහ වර්තමාන අමාත්‍යවරයා සාකච්ඡා කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පැවසී ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here