”ගීතාට තීරුබදු රහිතව ලබාදුන් වාහනයට අදාළ බදු මුදල් අය කර ගන්න” – කැෆේ ඉල්ලයි

0
65


ගීතා කුමාරසිංහගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීධුරය අහෝසි කරමින් අභියාචනාධිකරණය ‘රිට්‌’ ආඥවක්‌ නිකුත් කරමින් ඇය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ධූරයක් දැරීමට නුසුදුසු අයෙකු ලෙස සලකා ඇයගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ධූරය අහෝසි කිරීම හේතුවෙන් ඇය වෙත තීරු බදු සහන යටතේ නිකුත් කර තිබූ වාහනය සඳහා අදාල බදු මුදල් වහාම අය කර ගැනීමට කටයුතු කරන්නැයි කැෆේ සංවිධානය ඉල්ලයි.
මහා භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයාගෙන් සහ කථානායකවරයාගෙන් කැෆේ සංවිධානය ලිඛිත ව මෙම ඉල්ලීම කර තිබේ.
හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනී ගීතා කුමාරසිංහ වෙත රජයෙන් තීරු බදු රහිත වාහන බලපත්‍රයක් නිකුත් කර ඇති අතර ඒ සඳහා තීරු බදු සහන ලබා දී ඇති බවත් එමගින් රජයට අය විය යුතු බදු මුදල් අහිමිවීමක් සිදු වී ඇති බවත් කැෆේ සංවිධානය අවධාරණය කරයි.
එබැවින් හැකි ඉක්මනින්, ගීතා කුමාරසිංහගේ රථයට අය විය යුතු රජයේ බදු මුදල් ද එයට අය විය යුතු අධි භාරය ද අය කර ගැනීම සඳහා ඉක්මන් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස කැෆේ සංවිධානය ඉල්ලා සිටී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here