ජංගම වෙළඳසැල් සහ වට්ටම් ලබා දීම ගැන සෙවිල්ලෙන්

0
44

සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්දට සමගාමී ව ජංගම වෙළඳසැල් සහ වට්ටම් සහිත භාණ්ඩ අලෙවි කරන ස්ථාන විශේෂ පරීක්ෂාවකට ලක් කිරීමට පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය පියවර ගෙන තිබේ.
කූඨ වෙළඳුන්ගෙන් සහ වංචනික සේවා සපයන්නන්ගෙන් පාරිභෝගිකයා ආරක්ෂා කර ගැනීම එහි අරමුණ වේ.
ඒ අනුව අප්‍රේල් 12 වන දා දක්වා දිවයින පුරා සියලු වෙළඳසැල් පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමට ද පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය තීරණය කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here