ජනකට, ලොහාන්ට සහ අනුරට සංවිධායක ධූර අහිමිවෙයි

0
47


ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආසන සංවිධායක ධුර දැරූ ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකොන්, ලොහාන් රත්වත්තේ හා අනුර විදානගමගේ වෙනුවට නව සංවිධායකවරු සිව් දෙනෙක් පත් කර ඇත.
ජනාධිපතිවරයා විසින් සිදු කර ඇති මෙම පත්විම් සඳහා මන්ත්‍රී ජනක බණ්ඩාර තෙන්කොන් සංවිධායක ධූරය දැරූ දඹුල්ල ආසනය සඳහා සම සංවිධායකවරුන් ලෙස ඩබ්.එම්.යසමාන හා යූ.ආර්.දයා නන්දසිරි පත් කර තිබේ.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා සංවිධායක ධූරය දැරූ පාතදුම්බර ආසනය සඳහා සමරජීව බණ්ඩාර මහතා පත් කර තිබේ.
මේ අතර ඌව පළාත් සභා මන්ත්‍රී අනුර විදානගමගේ මහතාගේ සංවිධායක ධූරය වෙනුවෙන් කේ.පී.ගුණවර්ධන මහතා පත්වීම් ලබා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here