ජනපති ගැසට් නිවේදනයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක්

0
82

කැළි කසළ බැහැර කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බව සඳහන් කරමින් ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයෙන් ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ වන බව සඳහන් කරමින් ඊයේ (27) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

පාරිසරික යුක්ති කේන්ද්‍රය විසින් මෙම මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම ඉදිරිපත් කර ඇති අතර  මෙම පෙත්සමේ වගඋත්තරකරුවන් ලෙස මධයම පරිසර අධිකාරිය, ආපදා කළමනාකරණ ඇමති අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා  සහ නීතිපතිවරයා නම් කර ඇත.

ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා නීතිපතිවරයා නම් කළ බව පෙත්සම්කාර පාරිසරික යුක්ති කේනද්‍රය සිය පෙත්සමේ සඳහන් කර තිබේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here