‘ජාතික තරුණ බක් මහ උළෙල’ අවලංගු කරයි

0
35

ජාතික තරුණසේවා සභාව විසින් වාර්ෂිකව පවත්වන ‘ජාතික තරුණ බක් මහ උළෙල ‘ අවලංගු කර තිබේ.
ඒ සභාපති එරන්ද වැලිඅංගේ ගත් තීරණයකට අනුව බව වාර්තා වේ.
එම මුදල් ප්‍රතිපාදන මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද හේතුවෙන් අවතැන්වූවන් වෙනුවෙන් වෙන් කරන ලෙස ඔහු තරුණ සේවා සභාවට දැනුම් දී ඇත.
එලෙස ‘ජාතික තරුණ බක් මහ උළෙල’ක් අවලංගු කර ඇත්තේ ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here