ඩිවිලියර්ස් යළි දකුණු අප්‍රිකා කණ්ඩායමට

0
3

Image result for Ab de villiers

දකුණු අප්‍රිකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක ඒ.බී.ඩිවිලියරස් උපදේශකයෙක් ලෙස නුදුරු දිනයකදී දකුණු අප්‍රිකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා එක්කර ගැනීම දකුණු අප්‍රික ක්‍රිකට් ආයතනය අවධානය යොමුකර ඇත.

ඩිවිලියර්ස් පසුගිය මැයි මාසයේදී ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියෙන් විශ්‍රමා ගත් අතර ඔහු තවදුරටත් ලීග තරග සඳහා ක්‍රීඩා කරනු ඇත.

දකුණු අප්‍රිකාවේ නව ස්ථිර ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ථාබන් මෝරේ ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ඒ සමිබන්යෙන් ඩිවිලියර්ස් කැමැත්තක් ප්‍රකාශ කළත් එහි පරිමාව පිළිබඳව තවමත් තීරණයකට පැමිණ නොමැති බවයි.

සිය පවුල වෙනුවෙන් වැඩි අවධානයක් යොමුකිරීමට ඩිවිලියර්ස් කලින්ම ක්‍රිකට් පිටියෙන් විශ්‍රාම ගත්තේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here