තිසරපට තුළින් පෙති වර්ගයක් හා ජෙල් වර්ගයක් මතු වෙයි

0
55


මීතොටමුල්ල කසළ කන්ද නායයෑමෙන් විපතට පත් ව රැඳී සිටින තරුණියන්ට ලබාදුන් තිසරපටවල තිබී කිසියම් පෙති වර්ගයක් හා ජෙල් වර්ගයක් අඩංගු කුඩා පැකට්ටුවක් සොයාගෙන තිබේ.
ඉකුත් 27 වැනි දා පැමිණි කාන්තාවක් තරුණ සහ පාසල් යන වයසේ දැරියන් පමණක් තෝරාගෙන මෙම තිසරපට ලබා දී ඇති බව වාර්තා වේ.
එම තිසරපට ලබාගත් තරුණියන් ඒවා සේදීමට යාමේ දී මේ බව දැක තිසරපටය කපා ඒ පිළිබඳ නිරීක්ෂණය කර තිබේ. හි දී මෙම කුඩා පෙති කිහිපය හා ජෙල් පැකට්ටුව දැක ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here