තෙල් බැංකු ලාභයේ වාර්තාගත වැඩිවීමක්

0
75


ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට අයත් ජය බහාලුම් පර්යන්තය, නෞකාවලට තෙල් සැපයීම මගින් පසුගිය වසරේ දී උපයා ගත් ආදායම පෙර වසරට සාපේක්ෂ ව දෙගුණය ඉක්මවා තිබේ.
2016 වසරේ දී නෞකා තෙල් සැපයීමෙන් ජය බහාලුම් පර්යන්තයේ තෙල් ගබඩාව උපයා ගත් ලාභය රුපියල් මිලියන 77 ක්වන අතර, එය 2015 වසරට වඩා 113% ක වර්ධනයක් බව වරාය හා නාවික අමාත්‍යාංශ සඳහන් කරයි .
ජය බහාලුම් පර්යන්තය විවිධ නැව් තෙල් වර්ග ගබඩා කරන ටැංකි 13 ක සංකීර්ණයකින් යුක්ත වේ.
අලෙවි පිරිවැය සහ පරිපාලන වියදම් කැපී පෙනෙන ලෙස අඩුවීම මෙලෙස ලාභය ඉහළ යාමට හේතු වී ඇති බව අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here