දුම්රියේ සිගා කෑම අද සිට අවසන්

0
11

Image result for train sri lanka

දුම්රිය ස්ථානවල හා දුම්රිය මැදිරි තුළ යාචක වෘත්තියේ නිරත වන පුද්ගලයන් හා අනවසර වෙළෙඳාම සිදු කරන්නන් අද (01දා) සිට ඉවත් කරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

සතියක කාලයක් තුළ දුම්රිය ආරක්‍ෂක හමුදාව විසින් මෙම ඉවත් කිරීම සිදු කරනු ලබන බවත්, ඉන් පසුව නඩු පැවරීම සිදු කරන බවත් දුම්රිය සාමාන්‍යධිකාරී ආචාර්ය විජය සමරසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here