නවක සිසුන් බඳවා ගන්න එපා -රජය සයිටම් ආයතනයෙන් ඉල්ලයි

0
54

 

සයිටම් ආයතනය සහ පෞද්ගලික වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය  විධිමත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජය ගෙන ඇති ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ක්‍රියාත්මක කරන තෙක් නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම අත්හිටුවන ලෙස සයිටම් ආයතනයෙන් රජය ඉල්ලීමක් කර ඇති බව මහාමාර්ග හා උසස් අධ්‍යාපන ඇමැති ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  පවසසයි.

සයිටම් ආයතනය හා  පෞද්ගලික වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් ඇති වූ ගැටලුකාරී තත්වයන්ට විසදුම් ලබා දෙමින් රජය විසින් ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරන ලදී

ඒ අනුව සයිටම් ආයතනය ඇතුළු වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයට ආයෝජනය කරන ආයතන කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ ලැයිස්තුගත කිරීම, මෙම ආයතනවල අධ්‍යාපනය හා පරිපාලනය ඉහළ ප්‍රමිතියකින් පවත්වාගෙන යාම සඳහා පාලක මණ්ඩල පත් කිරීම, නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල රජයට පවරාගෙන ශික්ෂණ රෝහලක් බවට පත් කිරීම, පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම ඇතුළු පියවර රැසක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය තීරණය කොට ඇත.

එම ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ අක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා යම් කාල සීමාවක් අවශ්‍ය වන බවත් එතෙක් මෙම බඳවා ගැනීම් අත්හිටුවන්නැයි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය හරහා රජය මෙම ඉල්ලීම සිදු කර ඇති බව ඇමතිවරයා පෙන්වා දේ.

විශේෂයෙන්ම නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල රජයට පවරා ගැනීම කඩිනම් කළ යුතු බවත්, ඉදිරි මාස දෙක ඇතුළත එම කටයුත්ත කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් අැමතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here