නව පොලිස් නිල ඇදුමට පොලිස්පතිගෙන් පාට 5ක්

0
70

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය භාවිත කරන කාකි නිල ඇඳුම වෙනස් කළ යුතු බවට අදහසක් යෝජනා වී අතර නව නිල ඇඳුම සඳහා සුදුසු වර්ණයන් කුමක්ද යන්න පිළිබඳ පොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දර මහතා විසින් වර්ණ 05කින් යුත් ඇඳුම් යෝජනා කරමින් අදහස් විමසීමක් ආරම්භ කර තිබේ.

මේ යෝජනා සම්බන්ධව පොලිස්පතිවරයා  මැති ඇමතිවරුන්ගෙන් මෙන්ම රජයේ උසස් නිලධාරීන්ගෙන්ද වෙන වෙනම අදහස් විමසා සීටී.

පොලිස් නිල ඇඳුමේ නව වර්ණ ලෙස සුදු කමිසය සහ කළු කලිසම, ලා නිල් පැහැ කමිසය සහ තද නිල් කලිසම, ලා අළු පැහැ කමිසය සහ තද අළු කලිසම, ලා දුඹුරු පැහැ කමිසය සහ කාකි කලිසම හෝ දැනට පවතින කාකි කමිසය සහ කාකි කලිසම යෝජනා කර තිබේ.

පොලිස්පතිවරයා මැති ඇමතිවරුන්ට මෙන්ම රජයේ ඉහළ නිලධාරීන්ට ලිපියක් යොමු කරමින් මේ සම්බන්ධව තවත් කරුණු 15ක් විමසා සිටී.

මීට අමතරව පොලිස් කාකි ඇඳුම උෂ්ණ කලාපීය රටවල් සඳහා අධිරාජ්‍යවාදීන් විසින් හඳුන්වාදුන් අතර, වර්තමානයේ කාකි ඇඳුම භාවිත කරන්නේ ලෝකයේ රටවල් කිහිපයක් පමණක් බවද එම ලිපියේ දක්වා ඇත.

එමෙන්ම 1966, 1925, 1957 සහ 1975 වර්ෂවලදී පොලිස් නිල ඇඳුම වෙනස් වී ඇති බවද පොලිස්පතිවරයා මෙම ලිපියේ දක්වා ඇති අතර, මෙම සියලු කරුණු සම්බන්ධයෙන් වෙන වෙනම මත විමසා තිබේ.

මෙම අදහස් විමසීම හරහා ලැබෙන බහුතර මතය අනුව ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ නව නිල ඇඳුම තීරණය වනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here