‘නාකිවීම’ නවත්වන්න බෙහෙතක්

0
82

වයස්ගතවීම වැළැක්වීම සඳහා ඖෂධයක් සොයා ගැනීමට අමෙරිකානු විද්‍යාඥයින් පිරිසක් සමත් වී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.
ඩීඑන්ඒ ප්‍රකෘතිමත් කිරීම සහ සෛල වයස්ගතවීම තුළ තිබෙන සංඥා ක්‍රියාවලියක් අනාවරණය කර ගැනීමෙන් අනතුරුව මෙම නව ඖෂධය සංවර්ධනය කිරීමට එම පර්යේෂණ කණ්ඩායම සමත් වී ඇත.
හානි වූ ඩීඑන්ඒ අණු ප්‍රකෘතිමත් කිරීමට මෙන් ම අඟහරු ග්‍රහයා වෙත යන නාසා අභ්‍යාවකාශගාමින් සූර්ය විකිරණවලින් ආරක්ෂා කර ගැනීමට ද මෙම ඖෂධයට හැකියාව තිබේ.
පර්යේෂණාගාර මීයන් යොදා ගනිමින් මෙම නව ඖෂධය අත්හදා බලා ඇති අතර එහි දී වයස්ගතවීම හේතුවෙන් හෝ විකිරණවලට නිරාවරණයවීම නිසා හෝ හානිවන ඩීඑන්ඒ අණුව ඍජුවම ප්‍රකෘතිමත් කිරීමට මෙම ඖෂධයට හැකියාව ඇති බවට වාර්තා වේ.
ඉදිරි මස 06 ඇතුළත ද මෙම නව ඖෂධය මනුෂ්‍යයන්ට ලබා දී පර්යේෂණ සිදු කිරීමට නියමිතයි.
වයස්ගතවීම වළක්වන ආරක්ෂාකාරී ඖෂධයක් සොයා ගත් ආසන්නතම අවස්ථාව මෙයවන බවත් ඉදිරි පර්යේෂණ සහ අත්හදාබැලීම් සාර්ථක වුවහොත් තවත් වසර තුනක් හතරක් අතර කාලයක දී මෙම නව ඖෂධය  වෙළෙඳපොළට ලබා දිය හැකි බව එම පර්යේෂණ කණ්ඩායම් ප්‍රධානි මහාචාර්ය ඩේවිඩ් සින්ක්ලෙයාර් ප්‍රකාශ කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here