නාමල් වංචා දූෂණ සෙවීමේ ජනාධිපති කොමිසමට

0
100

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ බරපතල වංචා දූෂණ සෙවීමේ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසන් සභාව හමුවට කැඳවා තිබේ. පසුගිය රජය සමයේ ජාතික තරුණ සේවා සභාව හා සම්බන්ධ කටයුතුවලදී සිදු වූ බව කියන මූල්‍ය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සදහා නාමල් රාජපක්ෂ මෙසේ කැදවා ඇති බව වාර්ථා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here