නිලූකා එන තෙක් පුටුව ජයසිංහට

0
46

මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර ධුරයේ වැඩ බැලීම සඳහා  ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාර අධිනීතිඥ එම්.පී. ජයසිංහ පත් කර තිබේ.

ඒ මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර නිලූකා ඒකනායක නිල සංචාරයක් සඳහා කටාර් රාජය බලා පිටත් වී ගොස් තිබීම හේතුවෙන් එම කාලය තුළ මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර ධූරයේ වැඩ බැලීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් අධිනීතිඥ එම්.පී. ජයසිංහ  පත් කර ඇත.

ඇය ලබන 24 වැනි දා දක්වා කටාර් රාජ්‍යයේ රැඳී සිටීමට නියමිත ය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here