නිළ ආරාධනයක් ලැබෙනතුරු තිස්ස බලා සිටී

0
66


ඉදිරි මැතිවරණවල දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් පක්ෂයේ ජයග්‍රහණ වෙනුවෙන් කැප වූ පිරිස්වලට සැලකිය යුතු බව එහි හිටපු මහ ලේකම් තිස්ස අත්තනායක පවසයි.
ඔහු මේ පැවසූවේ මහනුවර දී මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දක්වමිනි.
තමන් සම්ප්‍රදායික එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයෙක් බැවින් පාක්ෂිකයින් සම්බන්ධයෙන් වේදනාවෙන් කතා කරන බව හෙතෙම වැඩිදුටත් ප්‍රකාශ කර ඇත.
තමා එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙනුවෙන් ජීවිතයේ අඩකට වඩා කැපකළ අයෙකු බවත් නිළ වශයෙන් ආරාධනාවක් ලැබුණහොත් පක්ෂය හා එක්වීම පිළිබඳ සළකා බලන බවත් පැවසී ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here