පන්නිපිටියේ බෝ ගස කපන්න තීරණය කළාට කිරිඇල්ලට නොතීසී

0
52

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින්ම හරගම, පන්නිපිටිය මංසන්ධියේ පිහිටි පැරණි බෝ ගස කපා ඉවත් කිරීම සම්බන්ධව ගෙන ඇති තීරණය අත්හිටුවමින් ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කර ඇත.

ප්‍රදේශවාසීන් පිරිසක් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පෙත්සමක් සැලකිල්ලට ගනි මින් ශේෂ්ඨාධිකරණය  මෙම වාරණ නියෝගය නිකුත් කොට ඇත.

ඒ අනුව අදාළ කාරණය සම්බන්ධයෙන් මහාමාර්ග ඇමැති ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ඇතුළු පාර්ශව කිහිපයකට ලබන මැයි මස  09 වෙනි දින අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටින ලෙස ශේෂ්ඨාධිකරණය මඟින්  නොතීසි නිකුත් කර තිබේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here