පරිගණක අපරාධ නීතියේ දුර්වලතා බහුලයි

0
79

මෙරට ක්‍රියාත්මක පරිගණක අපරාධ නීතියේ විශාල දුර්වලතා රැසක් පවතින බව නීතිඥ ආචාර්ය ප්‍රතිභා මහානාමහේවා පවසයි.
2007 වසරේ දී මෙම පනත ඉදිරිපත් වුව ද වසර 10ක් ගත ව ඇතත් මේ දක්වා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පරිගණක සම්බන්ධයෙන් කිසිදු නඩුවක් නොමැති බව ඔහු සඳහන් කළේ ය.
එහෙත් පරිගණක සම්බන්ධයෙන් විශාල පැමිණිලි සංඛ්‍යාවක් ඉදිරිපත්වන බව ද හෙතෙම පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here