පළමු පාසල් වාරය හෙටින් අවසන්

0
49

මෙම වසරේ පළමු පාසල් වාරය හෙටින්(05) අවසන් වනවා. දෙවන පාසල් වාරය මේ මස 26 වන බදාදා ආරම්භ කිරීමට නියමිතවේ.

මුස්ලිම් පාසල් සදහා පළමු පාසල් වාරය ලබන 6 වනදා අවසන් වන අතර  දෙවන පාසල් වාරය 19 වනදා ආරම්භ වන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here