ප්‍රමිතගෙන් හිස් වූ පුටුවට තිළිණ පත් කරයි

0
43

මධ්‍යම පළාත් සභා යෞවන, ක්‍රීඩා හා හා වනිතා කටයුතු ඇමති  ලෙස කටයුතු කළ ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන්  එම ධුරයෙන් ඉවත්වීමත් සමග හිස් වූ ඇමති ධුරයට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ තිළිණ බණ්ඩාර තෙන්නකෝන්  පත්කොට තිබේ.

දඹුල්ල ආසන සංවිධායක ධුරයෙන් ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් (පියා) ඉවත් කිරීමට විරෝධය දක්වමින් ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් (පුතා) මධ්‍යම පළාත් සභා අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත්වී ඇත.

තිළිණ බණ්ඩාර තෙන්නකෝන්  හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්තීවරයෙක්ද වන අතර ඔහු මෙම නව පත්වීමට සුදුසුකම් ලබා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here