ප්‍රමිත පසුපෙළ අසුනක් ඉල්ලයි

0
64

මධ්‍යම පළාත් සභාවේ ඇමති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා පළාත් සභාවේ අසුන් ගැනීම සදහා ආණ්ඩු පක්ෂයේ පසුපෙළ අසුනක් වෙන් කර දෙන ලෙස ඉල්ලා පළාත් සභාවේ සභාපතිවරයාට ලිපියක් යවා තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ ප්‍රමිත බණ්ඩාර පැවසුවේ තමන්ට ඉදිරි පෙළ අසුනක් අනවශ්‍ය බවත් පසුපෙළ  අසුනක වාඩිවී තරුණයකු හැටියට ආරම්භ කළ අරගලය සිදු කරන බවත් ය.

මධ්‍යම පළාත් සභාව ලබන 9 දින පැවැත්වීමට නියමිතය.

මධ්‍යම පලාත් ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු, වනිතා, ග්‍රාම සංවර්ධන හා කර්මාන්ත ඇමතිවරය‍ා ලෙස කටයුතු කළ ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් පසුගිය 25 වැනිදා සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් විය.

ඒ සිය පියා වන පාර්ලංලිමේනතු මන්ත්‍රී ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් ශ්‍රී ලංකා  නිදහස් පක්ෂයේ දඹුල්ල ආසන සංවිධායක ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමට විරෝධය පළ කරම සදහාය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here