පාගමනින් කොළඹ රථවාහන තදබදය දැඩි වෙයි

0
39

කොළඹ ජාතික රෝහල අසලින් ආරම්භ කරන ලද විරෝධතා පාගමන අද (07) සුදු වැල්ල පාර ,මරදාන හංදිය, ටෙක්නිකල් හංදිය හරාහා  කොටුවට පැමිණීමට නියමිත අතර මේ හේතුවෙන් කොළඹට ඇතුළවන මාර්ග අවහිර වී ඇත.

වාහන තදබදය අවම කර ගැනීසම සඳහා හැකිතාක් විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන ලෙස පොලීසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here