පාර්ලිමේන්තුවේ උණුසුම් තත්ත්වයක්

0
65

ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ දී සිදු වූ දේ පිළිබඳ සභාව කල් තැබීමේ විවාදයක් අද (06) පෙරවරු 09.00 සිට පස්වරු 03.00 දක්වා පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වීමට නියමිත ව තිබූන ද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් එහි දී කාලය ප්‍රමාණවත් නොවන බවට ප්‍රකාශ කිරීමත් සමග පාර්ලිමේන්තුවේ උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති විය.
අනතුරු ව ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් අමතර මිනිත්තු 30ක කාලයක් ලබාදීමට එකඟතාව පළ කර තිබේ.
එම කාලය ද ප්‍රරමාණවත් නොවන බව නැවත විවාදයට එක් වෙමින් අනුර කුමාර දිසානායක හා දිනේෂ් ගුණවර්ධන අදහස් පළ කරමින් සඳහන් කර ඇති බව වාර්තා වේ.
අනතුරුව ඇති වූ උණුසුම් තත්ත්වයත් සමග සභාවේ වැඩකටයුතු අවසන් කිරීමට කථානායකවරයා තීරණය කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here