පාර්ලිමේන්තුව කල් දමයි

0
9

පාර්ලිමේන්තුවේ ඝණ පූර්ණය නොමැතිවීම හේතුවෙන අද (06දා) පාර්ලිමේන්තු සැසිය අවසන් කරමින් පාර්ලිමේන්තුව හෙට දක්වා කල් තැබීමට කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා කටයුතු කරනු ලැබීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here