පාර්ලිමේන්තුව හෙට දිනයට කල් තබයි

0
5

Image result for parliament sri lanka

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හෙට (05දා) පැවැත්වීමට නියමිත විරෝධතාව සම්බන්ධයෙන් අද පැවැත්වුණ පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයේදි දැඩි උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක් ඇතිවිය. ඒ අනුව පාර්ලිමෙන්තුව පැය දෙක හමාරකට සීමා වූ අතර නැවතත් හෙට දක්වා පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු කල් දැමිණ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here