පාසල් නිල ඇඳුම වෙනුවට පාට ඇඳුමක්

0
55

සුදු ඇඳුම වෙනුවට සිසුන්ට පාට ඇඳුම් ලබාදීම කෙරෙහි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාශයේ අවධානය යොමු ව තිබේ.
සිසුන් අතර ක්‍රියාශීලිත්වය වර්ධනය කර ගැනීමේ අරමුණින් මෙම තීරණයට එළඹුණු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් පවසයි.
සුදු ඇඳුමට නව වර්ණ 4 ක් හෝ 5 ක් හඳුන්වා දී පාසල් සඳහා කැමති වර්ණය තෝරා ගැනීමට ඉදිරියේ දී සැලසුම් සකස් කරන බව ඔහු එහි දී සඳහන් කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here