පිළිකා රෝගීන්ට හිසකෙස් දංදීමේ අවස්ථාව අද සිට ක්‍රියාත්මකයි

0
79

පිළිකා රෝගී ප්‍රතිකාර හේතුවෙන් හිසකෙස් අහිමි වූ රෝගීන් සඳහා ස්වභාවික හිස කෙස්වලින් සැකසූ කෘතීම කෙස් කළඹක් ලබාදීමේ ව්‍යාපෘතිය අද (20) සිට ක්‍රියාත්මකයි.

‘පිළිකා සරණ භාරය’ ක්‍රියාත්මක කරන මෙම වැඩසටහන සඳහා හිස කෙස් දන්දීමට කැමැත්තෙන් පසුවන පරිත්‍යාගශීලීන්ට අඟල් 08 ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් හිස කෙස් ලබාදිය හැකි ය.

011 2 363 211 දුරකතන අංකයෙන් ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ලබාගත හැකි ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here