පූනම් පාන්ඩේ යට ඇඳුමින් හෝලි සමරයි (VIDEO)

0
293


සෑමැ වසරක් පාසාම වෙනස් අකාරකයකට තම හෝලි උත්සවය සැමරීමට කටයුතු කරන බොලිවුඩයේ සරාගී නිළි පූනම් පාන්ඩේ 2017 වසරේදීත් වෙනස් ආකාරයකට හෝලි සමරා තිබේ.
ඇය මෙවර හෝලි උත්සවය වෙනුවෙන් ද වීඩීයෝවක් අන්තර්ජාලයට එක්කර ඇති බැවින් එහි ඇය පෙනී සිටින්නේ අඩනිරුවතිණි.
එම වීඩියෝව පහතින් :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=1SD9bOMKPpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here