පූසෝ මීයන්ට බයද මීයෝ පුසන්ට බයද?

0
94

සමාජයේ පවතින පිළිගැනීමක් නම් පූසන් දුටු සැණින් මීයන් පලායන බවයි. එහෙත් මෙලෙස චණ්ඩිකම් දක්වන පූසන් බියෙන් තැතිගත් අවස්ථා ද නැතුවම නොවේ. එවැනි අවස්ථා දැක්වෙන වීඩියෝ පටයක් පසුගිය දිනවල අන්තර්ජලවට මුදාහැර තිබිණි. මෙම වීඩියෝ පටය නරඹන බොහෝ දෙනාගේ සිනහව පාලනය කරගැනීමට අපහසු  බව ද සඳහන්වේ.

එම වීඩියෝව පහතින්;

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here