‘පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ වසරේ හොඳම තරුණයා ‘ සම්මානය ප්‍රථම වතාවට ශ්‍රී ලාංකික තරුණියකට

0
48

 

‘පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ වසරේ හොඳම තරුණ පුද්ගලයා’ සම්මානය මෙවර ශ්‍රී ලාංකීය තරුණියක වන ක්‍රිස්ටල් රීඩ් ට හිමිව ඇත. ඇය  ආභාධිත පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් කැප වීම හේතුවෙන් මෙම සම්මානය දිනා ගෙන ඇත.   ක්‍රිස්ටල් පවසන්නේ මෙම  සම්මානය දිනා ගත් ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකිකයා තමා වන බවයි. ජනිත් රුක්මාල් සමඟින් ‘එනේබල් ලංකා නමින්  නිර්මාණය කර ගත් පදනම හරහා ක්‍රිස්ටල්  වසර ගණනාවක් තිස්සේ  ආභාධිත  පුද්ගලයන් වෙුවෙන් විවධ ව්‍යාපෘති  දියත් කර ඇත‍.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here